Köpguide för vitamin C

Vitamin C, även känt som askorbinsyra, är en antioxidant som även är mycket viktig för kroppens immunförsvar. Vitamin C spelar en central roll för djur och växter, och de flesta av dem kan producera det på egen hand. Människan är ett av få undantag, och måste alltså hitta andra sätt att tillgodogöra sig det på. För dåligt intag av vitamin C kan leda till skörbjugg: en sjukdom som var mycket vanlig bland sjömän förr i tiden. Trots att det krävs väldigt lite för att undvika sjukdomen, så drabbas fortfarande en del av den. Skörbjugg har ett flertal symtom, vara det tydligaste är att tandköttet blöder och försvagas, och tandlossning. De tidiga varningssignalerna är en känsla av frustration och trötthet.

Orsaken till brist på vitamin C och skörbjugg är huvudsakligen dålig och ensidig kosthållning, där speciellt barn och äldre löper risk att drabbas. Botemedlet mot skörbjugg är enkelt; det gäller bara att ändra sina kostvanor till att få i sig tillräckliga mängder vitamin C. En ”studentdiet” på enbart nudlar är inte att rekommendera. Förutom skörbjugg kan brist på vitamin C också leda till att immunförsvaret försvagas, att sår läker långsammare, och trötthet. Det är även möjligt att förhöjt intag av vitamin C har viss effekt på förkylningar, genom att förkorta deras varaktighet, även om forskningsresultaten inte är helt entydiga.

Vad innehåller höga halter av vitamin C?

Vitamin C är rikligt förekommande i speciellt bär och frukter. Nypon är ett välkänt exempel, och det innehåller mycket riktigt höga halter av vitamin C. Det förekommer också i grönsaker, men är mer ovanlig i animaliska livsmedel. Över hälften av genomsnittssvenskens intag av vitamin C kommer från frukt och bär i olika former, medan grönsaker står för ungefär en fjärdedel. Spannmål innehåller låga mängder vitamin C, och det förekommer även sparsamt i exempelvis potatis. Vitamin C förekommer sällan i animaliska livsmedel, även om inälvsmat innehåller en liten del.

Vitamin C som kosttillskott?
Då det är lätt att hitta livsmedel som innehåller vitamin C är utbudet av olika kosttillskott mindre vanliga. För den som av olika anledningar finner det svårt att tillfredsställa behovet med frukt och grönsaker finns dock ett antal alternativ att välja mellan. Dessutom ingår vitamin C som en av flera ingredienser i ett antal olika kosttillskott. Kosttillskott med vitamin C kan antingen vara baserat på naturliga ingredienser, vanligtvis nypon, eller framställda på konstgjord väg. Rent principiellt ska detta inte spela någon roll, men det är viktigt att läsa på exakt vad kosttillskottet innehåller.

Vad är rekommenderat dagligt intag?
Det rekommenderade dagliga intaget varierar beroende på ålder och kön. För spädbarn ligger det på 20 milligram, för att sedan öka under uppväxten. För vuxna män och kvinnor ligger det på 75 milligram per dag. Dagsbehovet för gravida kvinnor ligger på 85 milligram, och för ammande på 100 milligram. Ett intag på så lite som 10 milligram per dag räcker för att undvika skörbjugg, men kan fortfarande leda till olika bristsymtom. Att överskrida det rekommenderade dagliga intaget i stora mängder kan också möjligen ha vissa negativa effekter: huvudsakligen problem med matsmältningen och diarré.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *