Vitaminer och håravfall

Detta är en gästartikel från manlighälsa.se om sambandet mellan vitaminer och håravfall – ett samband som är starkare än du tror!

Håravfall är något som många drabbas av förr eller senare i livet. En del kanske ser det som oundvikligt, och något som ligger i släkten. Det är sant att det finns en genetisk komponent när det gäller håravfall, men det betyder absolut inte att man behöver acceptera sitt öde. Även om man kanske inte kan behålla allt sitt hår hela livet, så kan man på olika sätt fördröja och minska det. Som med så mycket annat så är det det förebyggande arbetet som är viktigast. När håret väl börjar falla, så är det oftast lite väl sent att göra något åt det. Även om håravfall inte är något som ligger i släkten (så vitt man vet), så lönar det sig att förbereda sig för det värsta. Att minska risken för håravfall är ingenting som kräver speciellt mycket ansträngningen, och slutresultatet kan bli att man får behålla sitt hårsvall längre än om man inte gjort någonting.

När det gäller att förebygga håravfall handlar det mycket om vitaminer, och då främst olika former av vitamin B. När det gäller håravfall så finns det många myter i omlopp, men när det gäller just vitamin B så finns det vetenskapliga belägg för att det faktiskt har en positiv effekt. Vitamin B finns i flera vanliga livsmedel, och är därför relativt enkelt att få i sig, men det kan ändå vara på sin plats att ta olika kosttillskott mot håravfall.

Även andra vitaminer är viktiga för att håret ska frodas och må bra, som vitamin C och E. Vitamin C är viktig på flera olika sätt för människor, och det är därför viktigt att vi får i oss tillräckligt av den. Vad gäller håravfall så innebär C-vitaminbrist att håret lätt blir torrt och kluvet, vilket kan bidra till att håravfall förvärras. Vad gäller vitamin E, så är det känt att den hjälper till att förhindra håravfall och främja hårväxten. Det är dock inte helt säkert hur detta går till, men en teori är att det sker på samma sätt som E-vitaminer främjar god hälsa i övrigt, i och med att blodcirkulationen stimuleras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *